Word List

動詞 直説法現在 不規則

lui lei Leiの活用は同じなので、luiだけでまとめてあります。

198 語中 1~50番目 / 次 »

問題 解答 出題数 習得度 苦手度
Bere(io) io bevo - - -
Capire(io) io capisco - - -
Costruire (io) io costruisco - - -
dovere(io) io devo - - -
dire(io) io dico - - -
Differire (io) io differisco - - -
Dimagrire(io) io dimagrisco - - -
dare(io) io do - - -
uscire(io) io esco - - -
fare(io) io faccio - - -
Finire(io) io finisco - - -
avere(io) io ho - - -
Impedire(io) io impedisco - - -
Ingrandire(io) io ingrandisco - - -
Morrire(io) io muoio - - -
Movere(io) io muovo - - -
Porre(io) io pongo - - -
potere(io) io posso - - -
Preferire(io) io preferisco - - -
Pulire(io) io pulisco - - -
Riferire(io) io riferisco - - -
rimanere(io) io rimango - - -
salire(io) io salgo - - -
scegliere(io) io scelgo - - -
sedere(io) io siedo - - -
sapere(io) io so - - -
essere(io) io sono - - -
stare(io) io sto - - -
tenere(io) io tengo - - -
Ubbidire(io) io ubbidisco - - -
andare(io) io vado - - -
venire(io) io vengo - - -
volere(io) io voglio - - -
Bere(loro) loro bevono - - -
Capire(loro) loro capiscono - - -
Costruire (loro) loro costruiscono - - -
dare(loro) loro danno - - -
dovere(loro) loro devono - - -
dire(loro) loro dicono - - -
Differire (loro) loro differiscono - - -
Dimagrire(loro) loro dimagriscono - - -
uscire(loro) loro escono - - -
fare(loro) loro fanno - - -
Finire(loro) loro finiscono - - -
avere(loro) loro hanno - - -
Impedire(loro) loro impediscono - - -
Ingrandire(loro) loro ingrandiscono - - -
Movere(loro) loro mouovono - - -
Morrire(loro) loro muoiono - - -
Porre(loro) loro pongono - - -

198 語中 1~50番目 / 次 »

Homeに戻る