Word List

IRREGUAR be動詞編

原形は原形だけ 過去形は過去形だけで

16 語中 1~16番目

問題 解答 出題数 習得度 苦手度
一人称の現在形 am - - -
主語がIのとき am - - -
二人称の現在形 are - - -
一人称複数形の原在形 are - - -
二人称複数形の原在形 are - - -
三人称複数形の現在形 are - - -
主語がyouのとき are - - -
一人称の過去分詞 been - - -
二人称の過去分詞 been - - -
三人称の過去分詞 been - - -
三人称の現在形 is - - -
主語がheのとき is - - -
主語がherのとき is - - -
一人称の過去形 was - - -
三人称の過去形 was - - -
二人称の過去形 were - - -

16 語中 1~16番目

Homeに戻る